תיק-טבעות-גב-3סמ
ממפל-פלסטיק-גמיש
צבעוני

תיק2 טבעות רינג ממפל

3.80 ללא מע"מ